Turizam je specifičan zbog velikog protoka ljudi, užurbanog tempa rada i obrade velike količine osobnih podataka hrvatskih i stranih državljana. Opća uredba o zaštiti podataka je na snazi od 25. svibnja 2018. godine i dužni su je poštovati svi koji obrađuju osobne podatke građana Europske unije. Nepoštivanje odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i nepoduzimanje odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka može rezultirati povredama osobnih podataka, nepovjerenjem klijenata u pružatelje turističkih usluga, a samim time i padom ugleda te financijskim gubitcima.

Usklađivanje s GDPR-om u hotelijerstvu nije jednokratan niti jednostavan proces zbog velikog broja kontinuiranih obrada osobnih podataka i opsežnih internih procesa uključenih u njih.

Za upis gostiju u sustav  E-visitor pružatelji usluga smještaja ne trebaju imati privolu već obrada osobnih podataka gostiju ima svoje utemeljenje u Zakonu o turističkoj pristojbi i Pravilniku o sustavu eVisitor i kao takva predstavlja pravnu obveza subjekta. U slučaju kada gost odbije pružiti podatke, pružatelj usluge ima pravo odbiti pružiti uslugu. Međutim, toj se situaciji može doskočiti na način da se goste ranije obavijesti o obradi podataka putem primjerice politike privatnosti na webu.

Ako se radi o malim iznajmljivačima koji imaju svoju web stranicu treba voditi računa da zatraže privolu za kolačiće (osim neophodnih) i treba imati kratku obavijest o njima. Također, treba imati i politiku privatnosti. Ako se pak gostima žele obratiti marketinškim sadržajem, trebaju gostima omogućiti  odjavu s mailing liste. Kopiranje i skeniranje osobnih dokumenata i njihovo arhiviranje nije dozvoljeno osim u slučaju korištenja OCR metoda skeniranja koje automatski procesuiraju samo one podatke koji je dozvoljeno prikupljati.

Je li Izjava o prihvaćanju rizika, koju gost potpisuje prije izleta (aktivni turizam), treba sadržavati privolu ili privola mora ići posebno?
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu dužni ste prije započinjanja pružanja usluge istaknutom informacijom u pisanom obliku i usmeno upoznati
korisnika usluge s vrstama rizika provođenja usluge, načinom korištenja opreme te s procjenom rizika, planovima i procedurama otklanjanja opasnosti.
Ne radi se o privoli i nije potrebna.

Pogledajte prezentaciju.

ARC prezentacija 2021-04-28 turizam