Vodiči

OPĆENITO O GDPR-U; PRAVNE OSNOVE, NAČELA ZAKONITE OBRADE; POLITIKA PRIVATNOSTI:

GDPR smjernice za male i srednje poduzetnike

Kratki vodič kroz osnove zaštite podataka

Vodič o pravnim osnovama za obradu osobnih podataka

Kratki vodič kroz načela zaštite podataka

Kratki vodič: Kako izraditi politiku privatnosti

VODIČI NA TEMU SIGURNOSTI PODATAKA:

Sigurnost podataka

Phishing i socijalni inženjering

Vodič za informacijsku sigurnost

Pet koraka do sigurnog Cloud okruženja

Smjernice za poduzetnike koji angažiraju pružatelje usluga u Cloudu

Vodič za procjenu učinka na zaštitu podataka

EVIDENCIJE AKTIVNOSTI OBRADE- OBRAZAC I UPUTE ZA POPUNJAVANJE

PRAVA ISPITANIKA (KLIJENATA, KORISNIKA USLUGA, ZAPOSLENIKA)

Kratki vodič: Pravo ispitanika na pristup osobnim podacima

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM KOLAČIĆA (COOKIES):

Vodič za kolačiće

Obavijesti o kolačićima-primjeri loše i dobre prakse

OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

Vodič za uporabu videonadzora

Uporaba videonadzora-brošura

Smjernice o upotrebi  videonadzora- ZA POJEDINCE

POVREDE OSOBNIH PODATAKA

Kratki vodič za izvješćivanje o povredama osobnih podataka