Rezultati 

CILJEVI PROJEKTA

Projekt ARC II ima za cilj:

- razviti digitalni alat otvorenog koda nazvan Olivia, dostupan svima, interoperabilan i inovativan, prilagođen specifičnim potrebama malih i srednjih poduzeća; web alat Olivia dostupan je za besplatno korištenje na poveznici: https://olivia-gdpr-arc.eu/hr

- održati 20 radionica na temu GDPR-a u Hrvatskoj i 20 u Italiji tijekom kojih će mala i srednja poduzeća moći dobiti izravnu podršku za rješavanje svojih specifičnih problema vezanih uz usklađivanje s GDPR-om;

- provesti kampanju podizanja svijesti u hrvatskim i talijanskim medijima; izraditi edukativne materijale i video zapise;

- organizirati 2 evaluacijske radionice i 2 međunarodne konferencije za diseminaciju rezultata projekta;

- promovirati digitalni alat Olivia i poticati mala i srednja poduzeća na njegovo korištenje te osvijestiti širu javnost o zaštiti osobnih podataka.

Izravni korisnici projekta: mikro, mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj i Italiji

indirektni korisnici projekta: svi stanovnici Hrvatske i Italije, čije podatke obrađuju mikro, mali i srednji poduzetnici, ispitanici diljem EU

Postignuti ciljevi u projektu ARC I:

Izravni korisnici projekta: mikro, mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj i Irskoj

indirektni korisnici projekta: svi stanovnici Hrvatske i Irske, čije podatke obrađuju mali i srednji poduzetnici, ispitanici diljem EU

Projektni rezultati:

 • 43 radionice za mikro, male i srednje poduzetnike u Hrvatskoj i Irskoj
 • 1 internetska stranica na hrvatskom i engleskom jeziku
 • 2 međunarodne konferencije - jedna u Hrvatskoj, druga u Irskoj
 • 1 publikacija koja će služiti kao vodič srednjim i malim poduzetnicima prilikom usklađivanja s Općom uredbom
 • 1 publikacija koja  sadržavati statističke podatke, npr. informacije o tome koliko je malih i srednjih poduzeća sudjelovalo u istraživanju, metodologiji koja je korištena prilikom provedbe istraživanja i rezultatima
 • 4 članka u novinama
 • 10 e-mail kampanja
 • digitalna medijska kampanja
 • 2 konferencije za novinare
 • 7 intervjua sa stručnjacima
 • animirani promotivni video
 • edukativni materijali

 

Mikro, mali , srednji poduzetnici i obrtnici koji su sudjelovali na radionicama organiziranim u okvriu ARC projekta, imali su prilike dobiti stručne upute za usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka. Dobiveni savjeti i edukativni materijali također će dugoročno pridonijeti većoj razini svijesti srednjih i malih poduzetnika kao voditelja obrade o poštivanju privatnosti, poduzimanju tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitili osobne podatke ispitanika (klijenata, korisnika svojih usluga).

Posredno, fizičke osobe, čije osobne podatke obrađuju srednji i mali poduzetnici  dugoročno će imati koristi od ishoda projekta jer dobro poznavanje propisa o zaštiti podataka, dovodi do veće razine zaštite osobnih podataka i manjeg rizika za prava i slobode ispitanika.

 Hrvatsko i irsko nadzorno tijelo za zaštitu podataka imali su priliku steći detaljan uvid u specifične izazove s kojima se suočavaju srednji i mali poduzetnici kao voditelji obrade te osmisliti način kako da im pruže potporu u rješavanju tih izazova. Informacije dobivene istraživanjem zajedno s povratnim informacijama s održanih  savjetovanja, omogućit će nadležnim tijelima za zaštitu podataka  da steknu uvid u to koliko su učinkoviti tijekom provedbe svojih savjetodavnih aktivnosti  i u kojim segmentima i na koji načim mogu poboljšati svoju komunikaciju sa ovom ciljanom skupinom.