Rezultati 

Korisnici:

izravni korisnici projekta: srednja i mala poduzeća u u Hrvatskoj i Irskoj

indirektni korisnici projekta: svi stanovnici Hrvatske i Irske, čije podatke obrađuju mali i srednji poduzetnici, ispitanici diljem EU

Projektni rezultati:

 • 32 savjetovanja za srednje i male poduzetnike, 16 u Hrvatskoj i 16 u Irskoj
 • 1 internetska stranica na hrvatskom i engleskom jeziku
 • 2 međunarodne konferencije - jedna u Hrvatskoj, druga u Irskoj
 • 1 publikacija koja će služiti kao vodič srednjim i malim poduzetnicima prilikom usklađivanja s Općom uredbom
 • 1 publikacija koja će sadržavati sadržavati statističke podatke, npr. informacije o tome koliko je malih i srednjih poduzeća sudjelovalo u istraživanju, metodologiji koja je korištena prilikom provedbe istraživanja i rezultatima
 • 4 članka u novinama
 • 10 e-mail kampanja
 • digitalna medijska kampanja
 • 2 konferencije za novinare
 • 2 intervjua sa stručnjacima
 • animirani promotivni video
 • edukativni materijali

 

Srednji i mali poduzetnici koji će sudjelovati na savjetovanjima imat će mogućnost dobiti stručne upute za usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka. Dobiveni savjeti i edukativni materijali također će dugoročno pridonijeti većoj razini svijesti srednjih i malih poduzetnika kao voditelja obrade o poštivanju privatnosti, poduzimanju tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitili osobne podatke ispitanika (klijenata, korisnika svojih usluga).

Posredno, fizičke osobe, čije osobne podatke obrađuju srednji i mali poduzetnici  dugoročno će imati koristi od ishoda projekta jer dobro poznavanje propisa o zaštiti podataka, dovodi do veće razine zaštite osobnih podataka i manjeg rizika za prava i slobode ispitanika.

 Nadzorna tijela će se imati priliku steći detaljan uvid u specifične izazove s kojima se suočavaju srednji i mali poduzetnici kao voditelji obrade te osmisliti način kako da im pruže potporu u rješavanju tih izazova. Informacije dobivene istraživanjem zajedno s povratnim informacijama s održanih  savjetovanja, omogućit će nadležnim tijelima za zaštitu podataka  da steknu uvid u to koliko su učinkoviti tijekom provedbe svojih savjetodavnih aktivnosti  i u kojim segmentima i na koji načim mogu poboljšati svoju komunikaciju sa srednjim i malim poduzetnicima.