O projektu

ARC II

NAZIV PROJEKTA II: AWARENESS RAISING CAMPAING FOR SMEs (ARC) - Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike

Europski projekt ARC II ima za cilj povećati znanje malih i srednjih poduzeća i bolje razumijevanje njihovih obveza u skladu s GDPR-om te talijanskim i hrvatskim pravnim okvirom o zaštiti osobnih podataka.  Projekt će rezultirati stvaranjem digitalnog alata za usklađivanje s GDPR-om koji će biti razvijen u formatu otvorenog koda, kako bi ga sva tijela za zaštitu podataka mogla prilagoditi svom nacionalnom zakonodavstvu i jeziku, kako bi na taj način mala i srednja poduzeća diljem EU mogla imati koristi od njega.

PARTNERI

Hrvatska agencija za zaštitu podataka (AZOP - koordinator), Garante Privacy (talijansko nadzorno tijelo za zaštitu podataka), Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu,  Sveučilište u Firenci, Sveučilište u Bruxellesu (VRIJE).

 

CILJEVI PROJEKTA

Projekt ARC II ima za cilj:

- razviti digitalni alat otvorenog koda nazvan Olivia, dostupan svima, interoperabilan i inovativan, prilagođen specifičnim potrebama malih i srednjih poduzeća;

- održati 20 radionica na temu GDPR-a u Hrvatskoj i 20 u Italiji tijekom kojih će mala i srednja poduzeća moći dobiti izravnu podršku za rješavanje svojih specifičnih problema vezanih uz usklađivanje s GDPR-om;

- provesti kampanju podizanja svijesti u hrvatskim i talijanskim medijima; izraditi edukativne materijale i video zapise;

- organizirati 2 evaluacijske radionice i 2 međunarodne konferencije za diseminaciju rezultata projekta;

- promovirati digitalni alat Olivia i poticati mala i srednja poduzeća na njegovo korištenje te osvijestiti širu javnost o zaštiti osobnih podataka.

______________________________________________________________________________________________________

ARC I- Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike

NAZIV PROJEKTA: AWARENESS RAISING CAMPAING FOR SMEs (ARC) - Kampanja podizanja razine svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike

PROJEKT SUFINANCIRAN IZ PROGRAMA EUROPSKE UNIJE „PRAVA, JEDNAKOST I GRAĐANSTVO 2014-2019“, REC-RDAT-TRAI-AG-2019

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mjeseca, od 3. mjeseca 2020. do 3. mjeseca 2022.

KOORDINATOR PROJEKTA: AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

PARTNERI: DATA PROTECTION COMMISSION IRELAND, VRIJE UNIVERSITY BRUXELLES

UKRATKO O PROJEKTU:

Opća uredba o zaštiti podataka ključan je dio dosljednog i moderniziranog zakonodavstva EU-a o zaštiti podataka koji se primjenjuje u Europskoj uniji od 25. svibnja 2018. godine. Zaštiti podataka pristupa se ozbiljnije nego ikad prije, a što ima dalekosežan učinak na različite dionike i sektore.

Niz dionika ukupnog koncepta zaštite osobnih podataka, s posebnim naglaskom na male i srednje poduzetnike, smatra kako ne raspolažu s dovoljno informacija o zahtjevima koje pred njih stavlja Opća uredba ili da nemaju dovoljno potpore prilikom usklađivanja s novim propisima o zaštiti podataka. Slijedom toga, a u svrhu pružanja što bolje podrške malim i srednjim poduzetnicima, Europska komisija osigurava bespovratna sredstva tijelima za zaštitu podataka za provedbu projektnih aktivnosti koje imaju za cilj podizanje razine svijesti o zaštiti osobnih podataka s naglaskom na navedene ciljane skupine.

Tijekom svog rada Agencija je uočila snažnu potrebu za edukacijom iz područja zaštite osobnih podataka među srednjim i malim poduzetnicima. Većina velikih poduzeća ima dovoljno financijskih i ljudskih resursa  potrebnih za usklađivanje s novim propisima o zaštiti podataka,  dok se mnoga mala poduzeća zbog nedostatka istih i dalje suočavaju s brojnim nedoumicama prilikom usklađivanja s Općom uredbom.

Uzimajući u obzir da uspješna implementacija Opće uredbe ovisi o dobroj informiranosti svih dionika na koje se propisi o zaštiti podataka odnose, Agencija za zaštitu osobnih podataka je u 2019. godini aplicirala na projektni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Europske komisije pod nazivom „Prava, jednakost i građanstvo“.  Početkom 2020. godine Europska komisija je odobrila provedbu projekta i dodjelu bespovratnih sredstava koja će biti usmjerena upravo na edukaciju srednjih i malih poduzeća.

CILJ PROJEKTA: ARC je transnacionalni projekt koji ima za cilj pružiti podršku mikro, malim i srednjim poduzetnicima prilikom usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti podataka kroz provedbu različitih projektnih aktivnosti kao što su održavanje savjetodavnih aktivnosti i izrada edukativnih materijala prilagođenih specifičnim potrebama poduzetnika.

KLJUČNE AKTIVNOSTI:

 • provođenje ankete među srednjim i malim poduzetnicima  u svrhu identificiranja i analize njihovih potreba i sukladno tome izrada edukacijskih modula i promotivnih materijala
 • edukacije i seminari organizirani u regionalnim središtima diljem Hrvatske i Irske (16 edukacija u Hrvatskoj, 16 u Irskoj)
 • izrada priručnika i smjernica za usklađivanje s Općom uredbom
 • organizacija dvije međunarodne konferencije s ciljem širenja znanja o Općoj uredbi i prezentiranja rezultata projekta cjelokupnoj javnosti
 • digitalna medijska kampanja
 • izrada animiranog promotivnog spota
 • izrada web stranice s interaktivnim materijalima i alatima za pomoć prilikom usklađivanja s Općom uredbom

Tijekom provedbe projektnih aktivnosti, koje će uključivati i savjetovanja na kojima će poduzetnici imati priliku razjasniti svoje nedoumice vezano za usklađivanje s Općom uredbom, predstavnici Agencije ukazivati će na činjenicu da je Opća uredba prilika da urede svoje poslovanje vezano za osobne podatke koje obrađuju i način na koji njima upravljaju, a ujedno i na obvezu da prilikom razvijanja novih proizvoda i pružanja usluga vode računa o privatnosti i zaštiti podataka korisnika. Poduzetnike će se poticati da svoj odnos s korisnicima/potrošačima baziraju na povjerenju i pouzdanosti.

OČEKIVANI REZULTATI:

 • povećano poznavanje i razumijevanje Opće uredbe kod malih i srednjih poduzetnika
 • jačanje sposobnosti rješavanja izazova primjene Opće uredbe u nacionalnom kontekstu
 • podizanje razine svijesti o zaštiti osobnih podataka kod cjelokupne javnosti
 • podizanje svijesti i razumijevanja uloge, nadležnosti i glavnih odgovornosti tijela za zaštitu osobnih podataka
 • jačanje prekogranične suradnje, razmjena znanja i iskustva s transnacionalnim partnerima
 • Ističemo da će Agencija ovaj projekt od velikog značaja provoditi u svojstvu koordinatora, dok će Data Protection Commission, irsko nadzorno tijelo za zaštitu podatka i Sveučilište Vrije iz Brisela u projektu sudjelovati u svojstvu partnera, a predmetna suradnja će omogućiti razmjenu znanja i iskustava među tijelima za zaštitu podataka, veću vidljivost i doseg projekta kao i transnacionalnu dimenziju očekivanih projektnih rezultata.