Svaka obrada osobnih podataka koju izvršitelj obrade provodi za voditelja obrade mora biti uređena ugovorom ili drugim pravnim aktom u pisanom obliku. U Općoj uredbi o zaštiti podataka navode se elementi koji moraju biti određeni u ugovoru o obradi (članak 28. Opće uredbe o zaštiti podataka). U okviru projekta ARC izradili smo obrazac Ugovora o obradi podataka između voditelja obrade i izvršitelja obrade prema članku 28. st. 3. Opće uredbe o zaštiti podataka kojeg možete prilagoditi svojim poslovnim procesima i obradama osobnih podataka koje povjeravate izvršitelju obrade. Primjeri voditelja i izvršitelja obrade: voditelj obrade ste ukoliko ste primjerice trgovina koja od izvršitelja obrade traži postavljanje videonadzora, izvršitelj obrade ste ako primjerice pružate usluge instalacije i održavanja videonadzornog sustava toj trgovini.

 

Preuzmite obrazac: https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2022/01/Ugovor-o-obradi-podataka-izmedu-voditelja-obrade-i-izvrsitelja-obrade-prema-clanku-28-OUZP-template-ARC.docx