📌 Primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li ono treća strana.

📌 Primatelji mogu primiti osobne podatke u svrhu njihove obrade u ime voditelja obrade ili za vlastite svrhe.

✔ Također, primatelji moraju biti definirani prije prikupljanja osobnih podataka i o njima ispitanici moraju biti unaprijed informirani, te moraju biti navedeni u evidenciji aktivnosti obrade.

❗ Oprez ❗ Ako se primatelj nalazi izvan teritorija Europske unije, voditelj obrade mora provjeriti postoje li posebna jamstva kojima se osigurava primjerena razina zaštite, prije prijenosa podataka.