“Privola ispitanika” je svako izražavanje slobodne, specifične, informirane i nedvosmislene volje kojom ispitanik pristaje, putem jasnog izražavanja ili afirmativne radnje, na obradu svojih osobnih podataka (što znači da  implicitan ili pretpostavljen pristanak nije u skladu s GDPR-om,  primjerice, prethodno označena polja na obrascu).

Nije nužno da bude u pisanom obliku, iako je to prikladan način osiguravanja nedvosmislenosti i eksplicitnosti pristanka.

Osim toga, voditelj obrade koji temelji obradu osobnih podataka na privoli, uvijek mora biti u mogućnosti dokazati da je ispitanik dao svoj pristanak za obradu osobnih podataka.

Obrazac privole možete pronaći na: https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2022/01/Obrazac-privole.docx 

Više o pravnim osnovama za obradu osobnih podataka možete pronaći u Vodiču o pravnim osnovama.