Prijave za sudjelovanje: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARC2-AI

Nove tehnologije donose i nove izazove. Razvoj tehnologija koje se svrstavaju pod pojam umjetne inteligencije (artificial intelligence – AI) i posebno računalnog učenja (machine learning – ML) donose sa sobom i veliki broj rizika na području zaštite ljudskih prava i načina prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Nedavno istraživanje javnog mišljenja o percepciji umjetne inteligencije u RH, ukazalo je na stav javnosti kako je najveći utjecaj AI na privatnost. Također, da je najraširenije očekivanje kako će u idućih 5-10 godina pod utjecajem AI u RH nestati mnogo poslova. Kao i da se najviše povezuje s AI osjećaj neizvjesnosti i zabrinutosti.

S druge strane organizacije koje u sve većoj mjeri počinju razvijati, nabavljati ili koristiti ovu tehnologiju nemaju dovoljno izgrađenu svjesnost koje rizike primjena rješenja koja koriste umjetnu inteligenciju unose u njihovo poslovanje. Osim tehnoloških izazova, posebno mjesto zauzimaju rizici povezani s nerazumijevanjem osnovnih postavki što je umjetna inteligencija i na koji način treba osigurati njezinu primjenu u svakoj organizaciji: mala, srednja i velika. Danas čak i obrti primjenjuju neke od AI rješenja, a vrlo često i nisu svjesni toga. S druge strane mnoge organizacije koje nastoje prijeći na tzv. Industriju 4.0 primjenjuju rješenja za koja smatraju da su plod AI a zapravo su unapređenja robotskih postupaka (tzv. Robot Process Automation). Karakteristika AI tehnologije je upravo njezina demokratičnost u smislu da organizacije svih veličina i područja djelovanja mogu koristiti rješenja u svom poslovanju, od obrta do malih, srednjih i najvećih poduzeća.

Radionica je namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima (voditeljima i izvršiteljima obrada), vlasnicima tvrtki, voditeljima svih organizacijskih jedinica, službenicima za zaštitu podataka i svima koji u svom poslovanju imaju potrebu biti osviješteni o rizicima i obvezama vezanim uz zaštitu podataka ili mehanizmima za ispunjavanje prava ispitanika prilikom primjene tehnologije umjetne inteligencije.

Sadržaj radionice „Privatnost i umjetna inteligencija“ obuhvaća nekoliko ključnih tema koje za cilj imaju podići razumijevanje što je umjetna inteligencija, te zašto i kako zaštiti privatnost i osobne podatke pojedinaca prilikom njezinog razvoja, nabave i korištenja, posebno:

  • Definicija AI i ML te odnos između njih.
  • Utjecaj AI na pojedince i principi odgovornosti.
  • Kako se postojeći zakoni primjenjuju na AI?
  • Koji su postojeći i novi AI zakoni i standardi?
  • Faze razvoja AI rješenja.
  • Postavljanje učinkovitog upravljanja („governance“) primjenom AI u organizaciji.
  • Daljnji smjerovi i očekivanja regulative i primjene AI.
  • Osnove tehnologije AI i ML i dubokog učenja (neuronske mreže).

Prijave za sudjelovanje: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ARC2-AI