Pod genetskim podacima podrazumijevaju se osobni podaci koji se odnose na genetske, nasljedne ili stečene karakteristike fizičke osobe koje proizlaze iz analize biološkog uzorka te fizičke osobe, posebno analize kromosoma, dezoksiribonukleinske kiseline (DNA) ili ribonukleinske kiseline (RNA), ili analize druge tvari (npr. krv i slina) koja omogućuje dobivanje ekvivalentnih informacija.

Genetski podaci zajedno s biometrijskim podacima, podacima o zdravlju i identifikacijskim podacima o etničkom porijeklu, mišljenjima i uvjerenjima osobe, članstvu u sindikatu, čine “posebnu kategoriju podataka” (prije GDPR-a poznati kao osjetljivi podaci).

GDPR zabranjuje obradu posebnih podataka bez izričitog pristanka dotične osobe, za jednu ili više uvijek specificiranih svrha.

Saznajte više na: https://arc-rec-project.eu/wp-content/uploads/2021/03/Osnove-zastite-podataka.pdf