Novosti 

GDPR radionice u rujnu: “Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a?”

GDPR radionice u rujnu: “Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a?”

Na traženje članova Hrvatske udruge poslodavaca, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca i poduzetnika o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, u okviru EU projekta ARC 2, Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s HUP Regionalnim uredom Osijek...

VRLO POSEBNI OSOBNI PODACI/2

VRLO POSEBNI OSOBNI PODACI/2

„Posebna” kategorija uključuje i „biometrijske podatke”, osobne podatke koji se odnose na fizičke, fiziološke ili bihevioralne karakteristike fizičke osobe – dobivene posebnom tehničkom obradom (npr. ultrazvučnim, toplinskim ili optičkim senzorima) – koji omogućuju...

POSEBNE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA/1

POSEBNE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA/1

Pod genetskim podacima podrazumijevaju se osobni podaci koji se odnose na genetske, nasljedne ili stečene karakteristike fizičke osobe koje proizlaze iz analize biološkog uzorka te fizičke osobe, posebno analize kromosoma, dezoksiribonukleinske kiseline (DNA) ili...

PLAN DJELOVANJA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI

PLAN DJELOVANJA ZA USPOSTAVLJANJE RAVNOPRAVNOSTI

UVOD Rodni koncept opisuje uloge i odgovornosti žena i muškaraca u društvenom kulturnom, političkom i ekonomskom životu. Rodna ravnopravnost podrazumijeva uzimanje u obzir interesa, potreba i prioriteta žena i muškaraca, čime se prepoznaje raznolikost različitih...

S.O.S. DATA BRECH

S.O.S. DATA BRECH

Svaki sigurnosni propust koji slučajno ili nezakonito rezultira uništenjem, gubitkom, promjenom, neovlaštenim otkrivanjem ili pristupom osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju, naziva se povreda podataka. Povreda osobnih podataka, ako...

Privola za obradu osobnih podataka

Privola za obradu osobnih podataka

"Privola ispitanika" je svako izražavanje slobodne, specifične, informirane i nedvosmislene volje kojom ispitanik pristaje, putem jasnog izražavanja ili afirmativne radnje, na obradu svojih osobnih podataka (što znači da  implicitan ili pretpostavljen pristanak nije u...

Tko su treće strane?

Tko su treće strane?

"Treća strana" odnosi se na fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, službu ili drugu organizaciju koja nije jedno od sljedećeg: ispitanik (pojedinac), voditelj obrade podataka, izvršitelj obrade podataka, pojedinci ovlašteni za obradu osobnih podataka prema...

Tko su primatelji osobnih podataka ❓

Tko su primatelji osobnih podataka ❓

📌 Primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li ono treća strana. 📌 Primatelji mogu primiti osobne podatke u svrhu njihove obrade u ime voditelja obrade ili za vlastite...