Konzorcij 

KOORDINATOR: Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka).  Neovisnost tijela za zaštitu osobnih podataka propisuje osim toga i Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108 Vijeća Europe) i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Hrvatski sabor je zakonom potvrdio Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.

Glavni zadaci Agencije za zaštitu osobnih podataka su učinkovito djelovanje na ispunjavanje svih prava i obaveza iz područja zaštite osobnih podataka koje se Republici Hrvatskoj nameću kao punopravnoj članici Europske unije i Vijeća Europe, povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu obrade osobnih podataka vezano za primjenu propisa koji su obuhvaćeni zakonskim okvirom zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uz odgovarajuću primjenu mjera informacijske sigurnosti.

Trajna zadaća Agencije je podizanje razine svijesti  dionika i svih ciljanih javnosti, o važnosti zaštite osobnih podataka i o njihovim pravima i obvezama, predlaganje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za zaštitu osobnih podataka kao i ukupna provedba svih upravnih i stručnih poslova koji proizlaze iz Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

PARTNER: DPC – Irska Komisija za zaštitu podataka (DPC) nacionalno je neovisno tijelo u Irskoj odgovorno za nazdiranje poštivanja temeljnog prava pojedinaca u Europskoj uniji (EU) na zaštitu njihovih osobnih podataka. U skladu s tim, DPC je irsko nadzorno tijelo odgovorno za praćenje primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), a također imaju funkcije i ovlasti povezane s drugim regulatornim okvirima, uključujući irsku Uredbe o e-privatnosti (2011.) i Direktivu EU-a poznatu kao Direktiva o provedbi zakona. Zakonske ovlasti, dužnosti i funkcije DPC-a utvrđene su Zakonom o zaštiti podataka iz 2018.

PARTNER:  VUB – Vrije Universiteit Brussel – istraživačka skupina za pravo, znanost, tehnologiju i društvo (VUB-LSTS), budući da je njezino osnivanje 2003. posvećeno interdisciplinarnim, analitičkim, teorijskim i potencijalnim istraživanjima odnosa između prava, znanosti, tehnologije i društva (http://vub.ac.be/LSTS); VUB-LSTS ima uživa velik ugled u istraživanjima privatnosti i zaštite podataka. Tim, kojeg čini 47 istraživača, sudjelovao je u međunarodnim istraživačkim projektima i u velikoj mjeri objavljuje znanstvene radove iz područja zaštite podataka. VUB-LSTS je glavni organizator godišnje konferencije o računalima, zaštiti privatnosti i podataka (CPDP) (www.cpdpconferences.org) i domaćin je Bruselskog centra za privatnost (http://brusselsprivacyhub.org) i Briselskog laboratorija za procjenu utjecaja na zaštitu podataka i privatnost (d.pia.lab) (http://dpialab.org). VUB-LSTS usko surađuje sa Salonom za privatnost (http://www.privacysalon.org). 

Članovi konzorcija međusobno se nadopunjuju. AZOP i DPC su nadzorna tijela za zaštitu podataka, imaju stručna znanja iz područja zaštite podataka i iskustvo u podizanju razine svijesti svih dionika društva o važnosti zaštite osobnih podataka i privatnosti. Unatoč činjenici da se Opća uredba primjenjuje u cijeloj EU, neosporno je da srednji i mali poduzetnici imaju različita iskustva u primjeni i prilagodbi zahtjevima Opće uredbe. Zbog mogućnosti razmjene iskustava i najboljih praksi te suradnje nadzornih tijela iz dviju zemalja, projekt će imati europsku dodanu vrijednost.