Dana 6.10. 2023. Iva Katić, voditeljica Službe za pravno savjetovanje, suradnju i projekte i GDPR trenerica u ARC2 projektu održala je radionicu “Osnovne obveze iz Opće uredbe o zaštiti podataka- najčešće pogreške i rješenja” na Zajedničkom kolegiju predsjednika i tajnika područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika u Brelima.

Na jednostavnom primjeru predstavljena je obrada osobnih podataka od strane jednog obrta, opisana i identificirana 5 najveća problema za obrtnike i 5 rješenja za svaki od problema s primjerima obrazaca i upućivanjem na ARC web stranicu gdje mogu pronaći mnogobrojne vodiče i smjernice za usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Na radionici je sudjelovalo 150 obrtnika koji su postavljali vezano za primjenu privole, gdje smo još jednom pokušali demistificirati privolu kao jedini pravni temelj za obradu osobnih podataka, posebice kada je riječ o obradama osobnih podataka koje potpadaju pod pravnu obvezu obrta.