Partneri u projektu izraditi će komunikacijski plan u kojem ćemo definirati  komunikacijske aktivnosti, alate i kanale kako bismo po završetku provedbe projekta bili zadovoljni dobivenim benefitima i osigurali maksimalnu vidljivost projekta i diseminaciju projektnih rezultata.

Komunikacijski plan, između ostalog, uključivat će sljedeće alate:

  • webstranicu koja će sadržavati različite promotivne i edukacijske materijale
  • članke u novinama
  • e-mail kampanje
  • press konferencije
  • intervjuiranje stručnjaka iz područja zaštite podataka
  • digitalnu medijsku kampanju
  • suradnju s udrugama za srednje i male poduzetnike
  • 2 publikacije
  • izvješća za medije i upućivanje poziva novinarima na događanja